Sparringspartner for ledere


Operative ledere og nøkkelpersoner i SMB bedrifter kjennetegnes ofte som faglig sterke. De innehar gjerne flere roller og sjonglerer ulike oppgaver samtidig. I tillegg har de som regel mye på pulten.

Gjennomføring av endringer kommer gjerne i tillegg til daglige driftsoppgaver. En utfordrende kombinasjon. Mange kjenner også på at jobben er ensom og at det er få å spille ball med. 

Vårt mål er enkelt; Vi skal gjøre lederen god, skape fremdrift og resultatforbedring.

Sammen med leder konkretiserer vi muligheter, mål og planer og har et fast program for oppfølging av fremdrift. Målet er å fokusere innsatsen til leder på utvalgte områder og bidra til at aktivitet blir gjennomført i praksis.