Vi leverer praktiske tjenester som skaper
fremdrift og resultatforbedring

Kundene våre er selv godt kjent med muligheter i egen virksomhet. Mulighetene kan være på mange nivåer og områder. De vi jobber for har muligheter med for svak fremdrift og der realisering gir resultatforbedring.

Et spørsmål vi ofte får er hvordan vi kan bidra uten å ha sterk bransje- eller fagkunnskap. Vår erfaring er at det sjelden står på fagkompetansen. Vi har personell med allsidig fartstid fra operative leder- og nøkkelposisjoner, som har vist evne til å drive praktiske prosesser.

Vi bruker kundens tall, erfaring og fagkompetanse aktivt for å skape fremdrift, og har erfaringsbaserte arbeidsmodeller og verktøy. Men vårt kanskje viktigste fortrinn er utgangspunktet; 

Vi kommer utenfra og er ikke bundet av historie eller daglige driftsoppgaver. 

Sparringspartner
for ledere

Ledere i SMB bedrifter innehar ofte flere roller og har mye på pulten. Mange mangler en god diskusjonspartner. Vi bidrar til at ledere finner løsninger og fokuserer innsatsen. Les mer

utleie av
nøkkelpersonell

Manglende kapasitet til gjennomføring er den viktigste årsaken til at mange initiativ feiler. Tilførsel av operativ gjennomføringskapasitet er vårt hovedprodukt. Les mer

analyse og resultatoppfølging

Mange har gjort mislykkede IT investeringer. Skepsisen til nye investeringer er stor. Vårt utgangspunkt er å øke effekt av de investeringer som bedriften allerede har gjort. Les mer