Utleie av nøkkelpersonell


En ting er å kjenne til mulighetene og ha en god formening om hvordan de kan realiseres. Noe helt annet er å få satt fart på gjennomføringen. Tilførsel av praktisk og operativ gjennomføringskapasitet er Procedos hovedprodukt. Vi tilfører personell innenfor 2 hovedkategorier:

Prosjekter

Gjennomføring av endringer krever noe ekstra. Operative ledere innen f.eks marked, salg og service har dagene fylt med oppgaver. Det er lite ekstra kapasitet tilgjengelig og i mange tilfeller kan det også være utfordringer med riktig kompetanse. Vi tar prosess-/prosjektleder roller der vi tar ansvar for å styre gjennomføring av endringer. Alternativt kan vi fasilitere og støtte operativ ledelse i gjennomføringen.

Linjeorganisasjon

Mange SMB bedrifter mangler kompetanse og opplever det vanskelig å rekruttere denne. I tillegg er behovet sjelden en 100% stilling, en deltidsposisjon er ofte nok. Vi tilbyr et bredt spekter av roller som utfyller kundens egen organisasjon både gjennom egne ansatte og ved samarbeid med partnere.